Tag : ENDEMI

Zanimljivosti

Endemi Lovćena i subendemi koji se na njemu nalaze predstavljaju posebnu dragocjenost za floristička, naučna, ekološka istraživanja

Dijaspora BiH Administrator
Endemi Lovćena i subendemi koji se na njemu nalaze predstavljaju posebnu dragocjenost za floristička, naučna, ekološka istraživanja, ali i kao vrlo intresantna oblast koju bismo...