Film/TV

ŠEHERZADA TALASA RADIJA CRNE GORE-TANJA FATIĆ

Piše: Božidar PROROČIĆ, književnik i publicista

Radio kao medij ima bogatu i dinamičnu istoriju a njegov trajni opstanak i evolucija kroz decenije svjedoče o njegovoj adaptabilnosti i neizbrisivom uticaju na društvo. U svojim počecima, radio je bio revolucionarna tehnologija koja je omogućila masovno širenje informacija i zabave, povezujući ljude širom svijeta bez ograničenja prostora i vremena. Otkako je talijanski fizičar i pronalazač Guljelmo Markoni uspješno prenio radiotalase preko Atlantika 1901. godine, radio je postao ključni element u komunikacijskom pejzažu.

U svijetu đe se rode one divne i posebne pripadnice ljepšeg pola kojima život odredi magične puteve i svjetlost sudbine koja ne pripada svima i svakom, pod jednom takvom medijskom zvijezdom rođena je Tanja Fatić, novinarka koja svojim radom definisala suštinu novinarstva. Povezujući Tanjin život i rad sa univerzalnim istinama o novinarstvu, prisjetimo se riječi velikih novinara kao što su Tom Brokav koji je rekao: “Sve je to pripovijedanje, znate. To je ono što je novinarstvo“ i Katarine Bo koja naglašava: “Mislim da je taj svojstven problem sa novinarstvom koji precjenjujemo razliku koju napravimo. Pravimo male razlike. Tanja Fatić, u svom dugogodišnjem radu na Radiju Crne Gore, utjelovljuje ovu suptilnu umjetnost pripovijedanja i stvaranja razlike, prkoseći izazovima i preprekama na putu medijske istine i integriteta. 

Tanja Fatić, sa njenim čarobnim glasom, postala je sinonim za radio novinarstvo u Crnoj Gori, ispisujući najljepše godine i decenije na medijskom nebu ove zemlje. Njen rad na Radiju Crne Gore odražava ključnu ulogu koju ovaj medij ima uprkos brojnim tehnološkim inovacijama i napretku nauke. Radio, kao trajna vrijednost, nadživljava vrijeme zahvaljujući pojedincima poput Tanje, čija riječ ne samo da informiše, već izgrađuje ljepše svjetove. Njen uticaj u medijima stoji kao primjer kako jedna osoba može biti glas razuma, kulture, i zajednice, demonstrirajući moć radija da povezuje ljude, kulture,  generacije, ali i galaksije.

Tanja Fatić, u vremenu kada su obrazovanje i znanje imali izuzetan značaj, diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smjer žurnalistika, u Sarajevu. To su bili dani kad je obrazovanje bilo više od puke akademske kvalifikacije – to je bilo doba zlatnih godina, kada se akademsko zvanje visoko cijenilo, a učenje smatralo ključem za uspjeh. Radijski medij tih godina bio je simbol prestiža i profesionalizma. Nije svako mogao stati iza mikrofona i predstaviti se širokoj publici. Postojala su stroga pravila i standardi koji su se morali poštovati, a samo oni najbolji, najinformisanji i najelokventniji dobijali su priliku da svoj glas prenesu kroz eter. Radio nije bio samo medij; bio je institucija koja je održavala visoke standarde kvalitetA i integriteta. U tom kontekstu, Tanja Fatić nije samo dio radijskog svijeta – ona je glas koji se čekao i koji  imao moć. Njen glas u etar  odlazi u svijet koji je žudno osluškivao svaku riječ omiljenih novinara. Tanja nije samo prenosila vijesti; ona je veza između događaja i slušalaca, most koji povezuje informacije sa javnošću. Njen rad na radiju nije samo posao; to je plemenita misija – misija informisanja, obrazovanja i što je najvažnije, održavanja dijaloga sa slušaocima. Njen put u svijet radija bio je put odvažnosti i posvećenosti. U vremenu kada je radio bio više od tehnologije, kada je bio glas nacije, Tanja je jedan od tih izabranih glasova. Kroz godine, ona je postala simbol radijskog novinarstva, primjer kako predanost i posvećenost mogu oblikovati karijeru i ostaviti trajni trag u svijetu medija. Tanja Fatić nije samo svjedočila promjenama u radijskom mediju; ona je bila njihov aktivni sudionik, prilagođavajući se novim trendovima, ali uvijek održavajući visoke standarde kvaliteta i profesionalizma koje je radio od nje zahtijevao.

POČETAK KARIJERE

Tanja Fatić, čija priča kao vrpca vremena opleće se kroz krajolik medija, započela je svoj put u svijetu radija u Radio Titogradu, današnjI Radio Crne Gore. Njen rani profesionalni život, ispunjen raznovrsnim angažmanima, odražava put mnogih uspješnih žena u medijima, poput onih opisanih u inspirativnoj knjizi “Moćne žene medija: Glasovi uticaja i promjene“, autorke Emili Tompson. Ova knjiga, koja istražuje životne puteve i dostignuća žena u medijskoj industriji, pruža kontekst u kojem Tanjino napredovanje može biti posmatrano ne samo kao lični uspjeh, već i kao dio šireg narativa o ženama koje oblikuju svijet medija.

Tanjin rad u Radio Titogradu bio je mozaik iskustava, koji se vezao od Jutarnjeg programa i Titogradske hronike, preko Redakcije za dječiji program, do emisije o selu i poljoprivredi. Njeno putovanje kroz različite segmente radija bilo je poput plesa pera na vjetru promjena i inovacija. Kao novinarka saradnica u Drugom programu Radia, Tanja je razvijala svoje vještine, a potom preuzela koouredništvo u emisiji iz ekologije, što je dovelo do pozicije urednika emisije iz kulture Spiritus movens“ na frekvencijama 2. programa. Sazrijevanje i brušenje pera Tanje Fatić nije bilo samo profesionalno, već i umjetničko. U okruženju istaknutih novinarskih imena i kvalitetne organizacije posla, Tanja je polirala svoj stil, baš kao što skulptor oblikuje glinu u umjetničko djelo. Skromni uslovi nisu bili prepreka, već podsticaj za kreativnost i inovaciju. Sinhronizovano djelovanje sa kolegama iz muzičkog i tehničkog segmenta programa bilo je poput simfonije u kojoj svaki instrument ima svoju ulogu, a Tanja je bila dirigent koji je spajao ove različite elemente u harmoničnu cjelinu. Njen put kroz radijski medij bio je poput putovanja kroz vremeplov promjena i razvoja. Kako su se godine nizale, Tanja Fatić je postajala sve više simbolom novinarstva koje se ne boji izazova, koje inovira i prilagođava se, ali i koje čuva tradiciju i profesionalne standarde. Njen rad, oblikovan u ranoj fazi karijere, odraz je ne samo njenog talenta, već i posvećenosti i strasti prema mediju koji je mnogo više od puke platforme za prenos vijesti – to je medij koji informiše, obrazuje i inspiriše.

NOĆNI PROGRAM RADIJA CRNE GORE PUT U MAGIČNU GALAKSIJU

Radio, kao medij koji se neprestano mijenja i transformiše, doživio je značajne promjene tokom decenija. Uzrok ove dinamične evolucije primjećuje se početkom devedesetih godina kada se Radio Titograd preoblikovao u Radio Crne Gore. U tom periodu tranzicije, radio je postao plodno mjesto za inovacije i nove ideje, što je odražavalo širi društveni i politički kontekst onog vremena. U isto vreme, tadašnji direktor Radija Crne Gore, Radovan, unio je svježinu u programsku šemu pokretanjem “Noćnog programa“. Tanja Fatić, imenovana za urednicu redakcije ovog programa, nije samo vodila emisiju; ona je bila mentor i inspiracija mlađim kolegama, pružajući im priliku da se oprobaju u pripremi materijala i saradnji na ovom segmentu programa. “Noćni program“ brzo je stekao popularnost, iznjedrivši vrijedne i zapažene voditelje. Ovaj program nije bio samo radijska emisija; bio je večernji susret sa slušaocima pod zvijezdama, privlačeći pažnju ne samo domaće, već i publike iz regiona.  

Tanja Fatić, kroz svoje vođstvo i inovativni pristup, doprinijela je stvaranju jedinstvenog radijskog iskustva, obogaćujući noćni eter kvalitetnim sadržajem i raznovrsnim glasovima. Njena uloga u Radiju Crne Gore postala je simbolom njenog stručnog razvoja i doprinosa mediju koji je konstantno evoluirao, prilagođavajući se vremenu i potrebama svojih slušalaca. Kroz “Noćni program“ i ostale inovacije, Tanja Fatić je postavila nove standarde u radijskom novinarstvu, potvrđujući ulogu radija kao vitalnog i prilagodljivog medija u modernom društvu.

“Noćni program“ Radia Crne Gore, pod vodstvom Tanje Fatić, postao je oaza raznovrsnosti i kreativnosti u svijetu radijskih emisija. Srce ovog programa činila je emisija “Iskreno vam kažem“, koja je bila mjesto za fascinantne i vrijedne goste iz različitih sfera društvenog života. Kroz ovaj noćni program, slušaoci su bili u prilici da čuju mišljenja i priče gostiju iz kulture, umjetnosti, obrazovanja, nauke, sporta, pa čak i politike. Tanja je stvorila jedinstven prostor gdje su se raznovrsne ličnosti – od umjetnika i naučnika do političara, susretale sa javnošću u neformalnoj atmosferi. “Sa političarima pod zvijezdama van politike“ bio je niz emisija u kojem su političari otkrivali svoje strane koje javnost rijetko ima priliku čuti, uključujući hobije, anegdote, pa čak i svoje muzičke afinitete. Ovaj serijal emisija nije samo pružao uvid u političare kao osobe, već je doprinijela razbijanju stereotipa i stvaranju mosta razumijevanja između javnih ličnosti i građana. Osim političara, “Noćni program“ ugostio je brojne istaknute ličnosti iz različitih sfera, od pisaca i filozofa do sportista i umjetnika, koji su svojim prisustvom obogaćivali sadržaj programa. Raznovrsnost tema, od dubokih društvenih rasprava do laganijih, zabavnih segmenata, bila je ključ uspjeha ovog programa. Tanja Fatić je uspješno kreirala prostor đe su kultura, umjetnost i zabava bile u savršenom skladu, pružajući slušaocima jedinstveno iskustvo.

Pod Tanjinim vođstvom, “Noćni program“ nije bio samo radijska emisija; bio je to prostor đe su se isprepletale priče, emocije i kultura, stvarajući mostove između različitih svjetova i perspektiva. Njen rad na ovom programu nije samo obogatio noćni eter, već je ostavio trajan pečat na radijskom novinarstvu, postavljajući visoke standarde za buduće generacije. Serijal je trajao punih 17. godina ispisujući neke od najljepših stranica istorije savremenog medijskog novinarstva Crne Gore.

Fatić, sa svojim iskustvom i stručnošću, prepoznala je važnost prilagođavanja sadržaja radija prema promjenjivim interesima i zahtjevima slušalaca. Njeno razumijevanje značaja interaktivnosti i angažmana sa publikom pomoglo je u razvoju programa koji su bili više od standardnih vijesti i muzike. Ona je bila jedna od predvodnika u uvođenju tematskih emisija, specijalizovanih programa i razgovora uživo i emisija koje su se bavile aktuelnim društvenim temama, od politike i kulture do ekologije i ženskih prava. Osim toga, Tanja Fatić je  pionir u shvatanju važnosti digitalne tranzicije radija. Razumijevajući rastući uticaj interneta i novih tehnologija, ona je  među prvima koji su zagovarali integraciju digitalnih platformi i društvenih mreža u radijsko emitovanje. To je omogućilo Radio Crne Gore da ostane relevantan i prisutan u životima svojih slušalaca, ne samo kroz tradicionalni FM eter, već i online. Kroz svoj rad, Tanja Fatić nije samo odgovorila na trenutne potrebe slušalaca, već je i anticipirala buduće trendove u medijskoj industriji. Njeno vođstvo i inovativni pristup bili su ključni u očuvanju radija kao vitalnog i prilagodljivog medija, koji je uspio da zadrži svoju bitnu ulogu u društvu uprkos izazovima i promjenama koje su donosile nove decenije.

KARIJERA KOJA TRAJE 

Nakon sedamnaest godina vođenja uspješnog “Noćnog programa“ Tanja Fatić je preuzela kormilo nove sada već kultne emisije, “Mozaik“, koja se emituje u prijepodnevnim satima. Ovaj program postao je mozaik tematika koje dotiču društvene, socijalne, ekološke i kulturne sfere, uvijek obogaćen gostima iz različitih sfera života, uključujući i one iz diplomatskog svijeta. S istim entuzijazmom, strašću i posvećenošću kojom je vodila noćni program, Tanja Fatić nastavlja njegovati kulturu radija, doprinoseći razvoju društva koje teži demokratskim vrijednostima. Tanja Fatić se istaknula izlaskom iz tradicionalnih okvira radijskog novinarstva, postavljajući visoke profesionalne standarde u svom radu. Njene emisije često su prozori u prošlost i pogled u budućnost vodeći slušaoce na dnevna nostalgična putovanja kroz dobra stara vremena, ali i nove tematske i društvene prilike čime oživljava uspomene koje su oblikovale generacije.

Prema mnogim medijskim analitičarima, programi koje vodi Tanja Fatić odlikuju se dinamičnošću koja odražava zahtjeve savremenog doba. Ova dinamika nije samo u sadržaju koji se nudi, već i u načinu na koji Tanja uspijeva angažovati slušaoce, čineći svaku emisiju živom i relevantnom. Zapažanja mnogih medijskih analitičara ističu da se programi pod vodstvom Tanje Fatić izdvajaju svojom dinamikom, koja savršeno korespondira sa ritmom i zahtjevima savremenog društva. Ova dinamika se ne ogleda samo u raznovrsnosti i aktuelnosti tema koje se obrađuju, već i u sposobnosti Tanje da aktivno uključuje svoje slušaoce, pretvarajući svaku emisiju u interaktivno i živo iskustvo. Tanja svojim pristupom prelazi granice tradicionalnog radijskog emitovanja, stvarajući program koji je više od puke pasivne slušaonosti. Ona uspijeva uključiti slušaoce ne samo kao konzumente sadržaja, već i kao aktivne učesnike u kreiranju emisije. Kroz otvorene dijaloge, intervjue, interakciju na društvenim mrežama i pozive uživo, Tanja Fatić uspijeva da svaku temu učini relevantnom i bliskom slušaocima. Njen način vođenja programa omogućava da se u emisijama odražavaju ne samo trenutni trendovi i događaji, već i dublje društvene teme, nudeći slušaocima priliku da učestvuju u kreiranju značajnih razgovora. Ova interaktivnost čini Tanjine emisije ne samo informativnim, već i edukativnim i inspirativnim, doprinoseći tako širem društvenom razvoju i razumijevanju.

Tanja Fatić, kroz svoj rad i uticaj u svijetu savremenih medija, dosegnula je izvanredne visine u svojoj karijeri. Ona predstavlja jednu od najznačajnijih figura u RTVCG, svoju matičnu kuću, đe se ističe kao profesionalac čiji su kvalitet i stručnost rijetkost u današnjem medijskom prostoru. U svijetu đe se priznanja i nagrade često stavljaju u drugi plan, a zaborav brzo nastupa, Tanjina izuzetnost ostaje neporeciva. Tanjina harizma i sposobnost da povezuje ljude kroz riječi i emisije čine je jedinstvenom u medijskom pejzažu. Njena sposobnost da oživi priče i angažuje slušaoce podsjeća na legendarnu pripovjedačicu Šeherzadu, čije su priče očaravale i držale pažnju slušalaca. Ova paralela između Tanje Fatić i Šeherzade nije samo metaforična; ona ukazuje na snagu narativa i pripovijedanja u oblikovanju kulture i društvene svijesti. Njena sposobnost da utiče, obrazuje i inspiriše kroz radijske talase predstavlja ključni element u očuvanju radija kao relevantnog i dinamičnog medija. Njene emisije su više od pukog izvora informacija; one su temelj za razvoj kritičkog mišljenja, kulturnog razumijevanja i društvenog dijaloga. Tanja Fatić nije samo glas iza mikrofona; ona je simbol trajne vrijednosti i moći medijskog izražavanja u oblikovanju savremenog društva.

Roman “Sintren“ indonežanske autorke (Dianing Widya Yudhistira), istražuje temu ženske borbe za postizanje vlastitog identiteta unutar društva koje je duboko ukorijenjeno u patrijarhalne tradicije, siromaštvo i ličnu ambivalenciju. Ovaj roman moćno simboliziuje izazove sa kojima se žene suočavaju dok teže da prevaziđu društvena ograničenja i ostvare svoje ciljeve. Tanja Fatić, kao istaknuta medijska ličnost i profesionalac, kao da je proizašla iz stranica ovakvog romana. Ona predstavlja živu sliku snažne, hrabre i uspješne žene koja uspijeva u svijetu koji je često nepravedan i izazovan. Tanjina karijera i doprinos su svjedočanstvo njenog neumornog rada, predanosti i posvećenosti, što je čini primjerom žene koja je prevazišla očekivanja i postavila nove standarde u medijskoj industriji. Njen put nije bio lak; suočila se s brojnim izazovima i preprekama. Ipak, poput junakinje iz romana “Sintren“, Tanja je pokazala izuzetnu upornost i snagu, dokazujući da žene mogu postići velike stvari uprkos društvenim predrasudama i barijerama.  Tanja Fatić nije samo glas na radiju; ona je glas promjene, hrabrosti i inovacije. Njena priča potvrđuje da su snaga volje i posvećenost ključni za prevazilaženje izazova i postizanje uspjeha, te da žene poput nje neprestano oblikuju i unapređuju društvo u kojem živimo.

Related posts

Snima se dokumentarni film o sarajevskom bendu: Priča o životu Adnana Šarana i grupi “Skroz”

Dijaspora BiH Administrator

BiH raskošno predstavljena na festivalu u Trstu

Dijaspora BiH Administrator

Rim:  Snimati zajedno, most između Italije i Balkana

Dijaspora BiH Administrator

Vejzović o radosti postojanja

NEW YORK: OBJAVLJEN JE PROGRAM OSAMNAESTOG BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG FILMSKOG FESTIVALA

Dijaspora BiH Administrator

Model i manekenka osvojila simpatije Bosanaca i Hercegovaca, uskoro ponovo na malim ekranima

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment