Pogledi

POGLED IZ AMERIKE: SCHMIDT JE GROBAR GRAĐANSKE I MULTIETNIČKE BOSNE I HERCEGOVINE

Schmidtov najnoviji intrevju za FTV je najava novog udara na državu BiH i njenu imovinu u režiji OHR i Međunarodnog predstavnika. Svojim djelovanjem Schmidt nanosi nepopravljivu štetu državi BiH, vladavini prava i demokratiji.

Schmidtov zloslutni intervju

Vjerujem da ste svi vi koji koji ste gledali i slušali posljednji intervju FTV sa Međunarodnim predstavnikom g. Schmidtom, a volite svoju Bosnu, bez obzira gdje živite, ostali krajnje zabrinuti za sudbinu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. On ne staje, nastavlja dijeliti i razvlašćivati državu, snažiti etnički a razgrađivati građanski i multietnički karakter države i rastakati bazično vezivno tkivo BiH koje čini njena imovina.

Dok ste slušali njegove nebuloze, morali ste se zapitati  šta je s tim čovjekom, je li svjestan šta govori, zna li  šta hoće i kuda nas vodi? Vjerujete, zna dobro šta hoće, samo nema dovoljno celofana ili pak smišlja kako da to upakuje, da nam može opet podvaliti u ponoć kad utonemo u san ili u zoru dok još tvrdo spavamo, kao pri izmjeni Ustavnog zakona. Prilagodio se uhodanoj Dodikovoj i Čovićevoj taktici, po kojoj se korak po korak slama patriotski otpor, učvršćuju stečene i osvajaju nove pozicije u svim segmentima i na svim nivoima vlasti. 

Međunarodna zajednica zastupljena preko OHR je ne samo dopustila već i pomogla da se granice entiteta Republike srpske potcrtaju i podebljaju, a granice “Herceg Bosne” ponovo ucrtavaju, iako znaju da su produkt stravičnih zločina, zločina genocida i UZP-a. Ostalo je nepoznato u kojoj mjeri je ostvarena Dodikova prijetnja, na koju nije bilo adekvatnog odgovora, o postavljanju entitetske policije na entitetske granice.

Uz pomoć i u sadejstvu sa MZ-om agresori na BiH Srbija i Hrvatska ušetali su u BiH kao u svoje dvorište, šepure se, sa izdajnicima zajedno kroje i prave vlast, određuju gdje će ko biti, šta će ko raditi, a MZ-a im sve bjanko odobrava, jer im nikad nije jasno i nedvojbeno rekla da njihovi potpisi na Dejtonskom sporazumu nisu potpisi garanata sporazuma već samo potpisi zaraćenih strana, koje su obavezne poštovati i ispunjavati odredbe sporazuma.

Od dana kad je pušten iz zatvora da umre od teške neizlječive bolesti, od strane lažljive MZ-e, koja se nikad tim povodom nije jasnije oglasila, Šešelj je postao zaštitni znak karaktera MZ-e. A pušten je da truje i razara i on to predano čini uz podršku vladajućeg režima i medija Srbije…

Schmidt ne ispunjava svoje obaveze koje ima kao Međunarodni predstavnik u BiH da upozori susjede da se ne miješaju u unutarnje stvari zemlje, da sankcioniše, smjeni Dodika, Čovića i druge koji rade protiv države, već povlađuje Čoviću, gladi ga i uzdiže, a Dodika uporno poziva na razgovor, spreman da mu ode i u Laktaše na krušku, kako bi ga odobrovoljio da podrži njegov mandat i omogući mu da još koju godinu prima basnoslovno visoku platu na račun bosanske sirotinje.

Dejton je samo istrošen papir 

Dejton je rasturen…Vrijedio je 10 godina. Sada je samo istrošen papir. Služi samo za pokriće. Svako ga tumači kako mu odgovara, jer u njemu nije rečeno da je na državu BiH izvršena agresije, ko je bio agresor a ko žrtva, ko su zločinci a ko žrtve, ko treba platiti štetu državi i narodu…Kod toliko stručnjaka i pravnika, ključne njegove odredbe tumače se pogrešno, različito interpretiraju ili su nedorečene.

Za Schmidta nije država BiH jedina sigurna pravna kategorija, već  su to “Rs, FBiH i Brčko distrikt, i oni ostaju”, a sa državom šta bude. Ako preživi, preživi…

Sa dolaskom  Schmidta i njegovim interventnim mjerama, Bošnjaci su već postali balkanski Palestinci.  Osnažio je SNSD-a i Dodika, izdigao i nadredio HDZ-u i Čovića, srušio SDA i gurnuo je na ivicu provalije da se truni i raspada, a ponizio većinske Bošnjake, učinio ih podložnim i gurnuo na periferiju…Sa vrha SDA stabla već se tresu grane i opada lišće, umjesto da behara i cvijeta. Alma Čolo je među prvima koja napušta brod koji pod udarima sve jačih i viših talasa pluta prema zalivu, da ne potone.. 

Srpski i hrvatski korpus su se objedinili, učvrstili i osigurali svoju nacionalnu ljušturu i sve razornije udaraju na naivan bošnjački stalež, koji još gaji iluziju o građanskoj i multietničkoj državi, u kojoj će svi biti jednaki i imati ista prava

Kroz izmjene Izbornog zakona Schmidt je učinio sve što su od njega očekivali da se HDZ-a uzdigne, nadredi većinskim Bošnjacima i postane dominantna.   

Iako nije gorući i najveći, korupcija se označava kao glavni problem BiH, kao i kod nekih drugih država. Najveći problem su rastući nacionalizam, podmlađeni nacionalisti i šovinisti, koji su od 90-tih na svim nivoima i u svim strukturama vlasti. Najviše u upravi, policiji i službama sigurnosti. Korupcija je dobar izgovor da se pusti nacionalističkoj kliki da uz podršku susjeda nastavi destrukcijom države. 

Pasivan odnos SAD prema aktuelnim zbivanjima u BiH je u dobroj mjeri rezultat toga što nemamo konkretnih i  jasnih stavova i zahtjeva, ili ih ne iznosimo. Od SAD se mora otvoreno zahtijevati da pokrene izmjene Dejtonskog sporazuma sa kojima će biti ukinuti eniteti, državi vratiti status Republike, troglavo Predsjedništvo zamjeniti sa jednim predsjednikom, ojačati centralna vlast i smanjiti nivoi vlasti…Ma koliko to izgledalo bezizgledno, na tome treba istrajno raditi.

Posjeta Bećirovića SAD u februaru o.g. i razgovori sa američkim vlastodršcima samo nakratko je skrenula  Americi pažnju na stanje u BiH i na Balkanu, ali nije promijenila njihov kurs, koji sve više razočarava sve nas koji u Americi vidimo pouzdanog prijatelja.

Schmidt se usmjerio na slabljenje države

Bilo bi dobro znati šta će zaključiti Schmidt kad posluša svoj intervju dat FTV 18.5. Da li on uopšte zna šta bulazni, šta govori?…Ni na jedno pitanje voditelja nije dao jasan odgovor. Dok ga slušate stičete dojam da toliko muti da ne zna ni šta je rekao niti šta želi reći. 

Jedini jasan odgovor, koji s pravom plaši, je da državu treba razvlastiti i njenu imovinu podijeliti na enitete, kantone i opštine. Koja je to evropska zemlja koja nema svoju imovinu i koja je to na takav način uradila? On spominje Sloveniju, ali to ne posmatra kroz provedbu Zakona o sukcesiji, ne kaže da su u Sloveniji samo Slovenci, u Njemačkoj Njemci, u Belgiji Belgijanci, koji su bili i ostali svoji na svome, a u BiH Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Ostali, koje je on tako etnički markirao svojim izmjenama Ustava da ih ne treba ni crtati ni slikati.

Mada posebno naglašava “da je BiH nedijeljiva”, prvo što namjerava dalje uraditi, i na čemu radi, je razvlastiti državu njene najsigurnije osnove, njene imovine…

Umjesto da radi svoj posao, zaustavi Dodika, umiri srpske i hrvatske secesioniste, ograniči uticaj susjeda na unutrašnje odnose u zemlji, sankcioniše negiranje genocida, omogući provođenje sudskih presuda, zaustavi otimačinu i rasturanje državne i privatne imovine, on se usmjerio na  jačanje etničkog nad građanskim i suprotno odlukama Ustavnog suda BiH na podjelu državne imovine entitetima. 

Za Christina Schmidta, ali i za OHR, trebala bi biti porazna činjenica što ga nakon osporavanja od strane Rs sve manje uvažavaju i prihvataju ostali građani i politički subjekti BiH, osim HDZ-e i drugih stranaka sa hrvatskom većinom, kojima je do sada dao sve što je smio i mogao dati. 

Uprkos ponovnom saopštenju američke ambasade “da je imovina BiH u vlasništvu države”, Schmidt prozvan  Dodikovom prijetnjom i pod Čovićevim sedativima nastavlja sa trgovinom bh imovine i šalje Dodiku laskavu ohrabrujuću poruku “da je njegov prijedlog  doprinos konačnom rješenju za “fer podjelu državne imovine”.

Iznuđivanje kompromisa za “fer” podjelu imovine

Svaki put kad opravdava svoje propuštene reakcije na pojave u kojima je morao reagovati a nije, Schmidt se predstavlja kao optimist koji želi kompromis, mada zna da nije moguć između zločinca i žrtve, između onog koji otima i onog koji brani svoje. Od bošnjačkih žrtava očekuje da prihvate kao konačno sve što im se 90-tih dogodilo i da nastave davati nove ustupke. Time želi reći da je za Bošnjake trajno izgubljeno okupirano područje Rs, da se Hrvatima treba priznati i dati isto pravo na područlju “Herceg Bosne”, pomiriti se time da neće biti obeštećenja oštećenih – ni države ni građana. 

Za Šchmidta je kompromis podrška Dodiku da dovrši započeto i Čoviću da napravi veći korak u tom istom smjeru, uz pravo na preostalu imovinu, kao miraz.

Zna dobro da je Rs formirana na genocidu, da su Bošnjaci iz nje protjerani, da je agresor nagrađen sa 49% okupiranog teritorija, da pokušava prisvojiti imovinu i imovinska prava koja nije ostvario tokom agresije; zna da su formirali novi katastar i sve što su mogli nezakonito uknjižili na entitet i entitetske organe i institucije, da to obilato koriste, i sad im to treba aminovati i prepustiti u trajno vrasništvo, kao što je Srbija postigla na svom području u vrijeme Kraljevine SHS-a. I upravo to će Schmidtova komisija zatražiti od državnog Parlamenta do kraja ljeta. A to što podjelu imovine treba odobriti Parlament, u kojem je dovoljno uslovljenih i prodanih duša, ne ohrabruje niti uliva povjerenje, naprotiv plaši, jer smo svjedoci različitih podvala, naročito u režiji Schmidta i MZ-e.  

Za njega Dodikove prijetnje sa odvajanjem Rs, sa kojim uslovljava dodjelu imovine, “nemaju nikakve veze” sa imovinom. Umjesto da traži striktno provođnje zakona (a zakoni u većini slučajeva postoje), i sankcioniše one koji ih krše, on kaže da “treba razgovarati o tome šta piše u kom zakonu”.

Zakoni se provode, o njima se razgovara u fazi pripreme i donošenja.

Umjesto da spriječi otimanje i rasturanje državne imovine i omogući državi BiH kao sukcesoru (po Zakonu o sukcesiji) da sa svojom imovinom raspolaže, Međunarodni predstavnik je spreman da imovinu države prenese na entitete i niže teritorijalne jedinice.

Po njemu treba izvršiti “fer podjelu državne imovine” i zato je formirao komisiju experata, koja je već održala par sastanaka, i odredio joj pravac u kojem treba djelovati. A taj pravac je – “to i to ima država, a te i te stvari idu enitetima, kantonima, opštinama”…hoće reći kao kao u Belgiji, Njemačkoj…, mada takva usporedba nema ništa zajedničko sa stanjem u BiH, u kojoj se imovina nemilosrdno otima i pljačka.

Iako postoji zakonska zabrana raspolaganjem državnom imovinom, po odluci Ustavnog suda BiH, imovina se slobodno i nekažnjeno otima i koristi, ne samo na području Rs, već i određenim regijama FBiH. To pokazuje i najnoviji slučaj Prozor- Rama..

Negiranje genocida bodovi za napredak i put za rehabilitaciju ratnih zločinaca 

Schmidt se zadovoljava konstatacijom “da se Inzkov Zakon o negiranju genocida mora poštovati, i da svi moraju odgovarati po tom zakonu”, iako zna da po tom Zakonu niko do sad nije sankcionisan. Schmidt i Tužilaštvo ni prstom da maknu, mada je negiranje genocida viza za unapređenje. Oni koji ga krše ne samo da nisu kažnjeni, već su u pravilu nagrađeni boljim položajem i većom platom.

Za Schmidta ni Inzkov Zakon o negiranju genocida nije kako treba, što znači da se ne treba primjenjivati, već o njemu razgovarati. Umjesto da ga primjeni, prije svega u slučaju kontinuiranog negiranja genocida od strane Dodika, a sada i od Predsjednice FBiH Lidije Bradare i Ministrice za kulturu i sport Sanje Vlaisavljević, on te slučajeve ne tretira ( jer “on nije jedini za to zadužen”),

već ih prepušta zaboravu i žrtvama da se one bore sa tom pošasti. On smatra da bi sve bilo završeno, kada bi se počinioci zločina po odsluženju kazne htjeli primiriti i izvini, bez obzira kakva su zla počinili.

A poziv Predsjednice FBiHBiH Lidije Bradare i Ministrice za kulturu i sport Sanje Vlaisavljević za rehabilitaciju ratnih zločinaca, od kojih najveći broj nije još otkriven i sankcionisan, uz slavopojke Dariju Kordiću, nisu nikakvo “socijalno pitanje”, kako tvrdi Schmidt, već dodatak soli na rane žrtvama, zbog čega je on dužan djelovati, a ne prenosti odgovornost na druge. Zahtjev za njihovu smjenu je više nego obaveza kako Visokog predstavnika, tako i premijera FBiH Nermina Nikšića. A to što im to neće dozvoliti Dragan Čović, pitanje je ne samo za njih.

Schmidtove zloslutne poruke

Dejtonskim sporazumom nije rečeno da je na BiH izvršena agresija, da su je počinili Srbija i Hrvatska, da su ponovo otvoreni logori smrti, da je raseljena preko polovina stanovništva, da su stravični zločini počinjeni širom države, a u Podrinju genocid, da je BiH danas država sa najviše masovnih grobnica u Evropi koje se još pronalaze i otkopavaju,…ali je rečeno da država BiH nije Republika, da se uspjesi agresora nagrađuju, da je Rs Republika samo za Srbe, da se prognani Bošnjaci mogu vraćati ako smiju i ako imaju gdje, jer njihovo uživaju drugi…Schmidta se poslali da nam to potvrdi.

I nakon 30 godina poslali su Schmidta da nam kaže da su SNSD-a i HDZ-a sa Dodikom i Čovićem partije koje treba da vladaju, da država nema pravo na svoju imovinu i pravo na obeštećenje, da njena imovina pripada entitetima i nižim teritorijalnim  jedinicama…., da lideri sa crnih lista mogu obavljati najvažnije funkcije u državi, da zločince treba rehabilitovati, a da je za žrtve najbolje da se pomire sa stanjem i okrenu budućnosti…u kojoj će se ponovo susresti sa prošlošću, ako se ne probude.

Međunarodni predstavnik Christian Schmidt svojim djelovanjem nanosi nepopravljivu štetu državi BiH, vladavini prava i demokratiji. Schmidt je grobar građanske multietničke Bosne i Hercegovine.

Burlington 22.5.2023               Zijad Bećirević

Related posts

UKRAJINSKA POBJEDA U HERSONU POČETAK KRAJA PUTINA

IGK odgovorio Orbanu: Bošnjaci – bosanski muslimani su drevni, evropski narod

Dijaspora BiH Administrator

IGK: Genocid u Srebrenici nije stvar mišljenja zastupnika Bodiroge

Dijaspora BiH Administrator

POGLED IZ AMERIKE: PROMOTORI DJELA DARIJA KORDIĆA U ELEGIJI IZ AHMIĆA

Dijaspora BiH Administrator

UKRAJINSKA BORBA-SIMBOL OTPORA RUSKOJ OKUPACIJI

Dijaspora BiH Administrator

Schmidt zaprijetio, ali i priznao – ništa nisam deblokirao: Može li Trojka s HDZ-om do vlasti, bez da ih neko tu silom postavi!

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment