Pogledi

IGK: Proglasite 8. decembar Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva nove sazive Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i Predsjedništva BiH da na osnovu svojih nadležnosti kona;no proglase 8. decembar Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH.

IGK je o ovoj inicijative upoznao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH i najvažnije organizacije i zajednice za zaštitu ljudskih prava i sloboda u svijetu.

Ova inicijativa se naslanja na dvije ranije inicijative za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenute prema Parlamentarnoj skupštini BiH u dva navrata 2014. i 2016. 

Internacionalni ekspertni tima IGK smatra da je konačno potrebno načiniti odlučniji iskorak  u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sjećanja, što bi doprinijelo pomirenju kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova.

Prema podacima naučno istraživačkih institucija  u ratu u BiH ubijena je 9.901 žena, što čini 10,31 posto od ukupnog broja stradalih u ratu i 25 procenata civilnih žrtava rata. Njihova imena se rijetko ili gotovo nikako ne nalaze na spomenicima i memorijalima, a sjećanje na njih čuvaju samo članovi porodice ili bliski prijatelji.

IGK smatra da je jedna od bitnih komponenti kulture sjećanja i institucionalna, državna  podršaka za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu kao minimum nematerijalne kompenzacije za sve izgubljene živote žena i djevojčica i sve druge patnje koje su žene preživjele. 

Institucionalizacija Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH je značajan korak u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sjećanja i u velikoj mjeri doprinosi pomirenju u BiH kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova na širem društvenom nivou.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Related posts

IGK: Opasna antidržavna, antibosanska, anticivilizacijska i antievropska politika i praksa od strane političke opcije kojom rukovodi Dragan Čović

Dijaspora BiH Administrator

IGK: Beogradskom anticivilizacijskom konferencijom potvrđene su sudske, historijske i naučne činjenice da je Srbija vrši kontinuiranu agresiju na istinu

Dijaspora BiH Administrator

Pitanje od milion dolara: Je li Milorad Dodik američki čovjek?

Dijaspora BiH Administrator

Višnja Lončar, generalni konzul BiH u Frankfurtu: Ko poštuje BiH i ko je njen prijatelj dobrodošao je u prostorije Generalnog konzulata

Dijaspora BiH Administrator

URSD: Dijaspora može biti izuzetno važan faktor u kontekstu zagovaranja za Bosnu i Hercegovinu

Dijaspora BiH Administrator

IGK: Muzej HVO-a je kontinuitet revizije historijskih, naučnih i sudskih činjenica o agresiji Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment