Pogledi

IGK: Proglasite 8. decembar Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva nove sazive Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i Predsjedništva BiH da na osnovu svojih nadležnosti kona;no proglase 8. decembar Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH.

IGK je o ovoj inicijative upoznao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH i najvažnije organizacije i zajednice za zaštitu ljudskih prava i sloboda u svijetu.

Ova inicijativa se naslanja na dvije ranije inicijative za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenute prema Parlamentarnoj skupštini BiH u dva navrata 2014. i 2016. 

Internacionalni ekspertni tima IGK smatra da je konačno potrebno načiniti odlučniji iskorak  u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sjećanja, što bi doprinijelo pomirenju kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova.

Prema podacima naučno istraživačkih institucija  u ratu u BiH ubijena je 9.901 žena, što čini 10,31 posto od ukupnog broja stradalih u ratu i 25 procenata civilnih žrtava rata. Njihova imena se rijetko ili gotovo nikako ne nalaze na spomenicima i memorijalima, a sjećanje na njih čuvaju samo članovi porodice ili bliski prijatelji.

IGK smatra da je jedna od bitnih komponenti kulture sjećanja i institucionalna, državna  podršaka za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu kao minimum nematerijalne kompenzacije za sve izgubljene živote žena i djevojčica i sve druge patnje koje su žene preživjele. 

Institucionalizacija Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH je značajan korak u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sjećanja i u velikoj mjeri doprinosi pomirenju u BiH kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova na širem društvenom nivou.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Related posts

CRNA GORA U MAJSKIM JUTRIMA NAŠIH POSTOJANJA

Dijaspora BiH Administrator

KNS: DOSTA SA URUŠAVANJEM BH. FUDBALA

Dijaspora BiH Administrator

IGK: Obilježavanje dana “ruskih dobrovoljaca” u Višegradu je potvrda da je u agresiji na RBiH učestvovala i Rusija

Dijaspora BiH Administrator

INTERVJU SA NIKOLOM BELADOM: MONSTAT KAO FILIJALA SPC

KAD PADNE MORAL I ZLOČIN SE DIŽE NA PIJEDESTAL

Dijaspora BiH Administrator

POGLED IZ AMERIKE: BOSANSKA TROJKA-SPASONOSNI LIJEK ILI NOVA BOLJKA?

Leave a Comment