Tag : Natalyia Fiyalka

Vaš stav

Natalyia Fiyalka otpravnica ambasade Ukrajine u Crnoj Gori: Odaziv dobrovoljaca je toliko velik da naša teritorijalna odbrana nema ni dosta oruža da sve odmah primi u svoje redove

Dijaspora BiH Administrator
Ukrajina se od 24. februara tekuće godine nalazi pod okupacijom trupa Ruske Federacije herojska odbrana Ukrajine i njenog teritorijalnog integriteta u XXI vijeku je primjer...