Vijesti

Godišnja skupština Saveza bh. udruženja u Švedskoj: Nova predsjednica je Mostarka Renea Nimer, aktivistica iz Stockholma

Godišnja skupština Saveza bh. udruženja u Švedskoj

Usvojena godišnja dokumenta: 38 udruženja sa 7.145 članova. Zahvalnost predsjedniku Kenanu Jašarspahiću. Novi Glavni odbor, predsjednica je Mostarka Renea Nimer, aktivistica iz Stockholma.

Piše: Fikret Tufek

U Jönköpingu je 6. maja 2023. godine održana 32. redovna godišnja skupština Saveza bh. udruženja u Švedskoj u prostorijama Erik Dahlberg gimnazije – veoma uspješan domaćin bilo je udruženje „B-H“ Jönköping, na čelu sa agilnim predsjednikom Edinom Glavašom.

Sjednici je prisustvovalo 47 delegata iz 16. bosanskohercegovačkih udruženja te je skupština mogla punopravno odlučivati; sa gostima i domaćinima bilo je više od 60 učesnika. Delegati su izabrali radno predsjedništvo: Sadeta Murić (predsjednica), Asim Cerić (potpredsjednik), Nedžad Mulazimović (sekretr), Fatima Nurkić i Edin Glavaš (domaćin „B-H“ Jönköping).

Ugledni gosti i aktivisti

Na skupštini su bili i značajni i uvaženi gosti koji su pozdravili delegate i poželjeli uspješan rad skupštine: Johan Vålin – NBV (Nykhert Bildning Verksamhet – Trezvenjački obrazovni savez), Hamza Terzić – BIZ (Bošnjačka islamska zajednica), Fatima Veladžić – predsjednica Bosanskohercegovačko-švedskog saveza žena u Švedskoj (BHŠSŽ), Azra Jelačić – Projekt „Maternji jezik i dvojezičnost..“, Nedim Kapetanović – BEMUF (Bosansko-Hercegovački muslimanski omladinski savez u Švedskoj). Svi su oni pozdravili delegate skupštine i pozvali na saradnju i još bolji i uspješniji rad Saveza bh. udruženja u Švedskoj u narednom periodu.

U radnom dijelu skupštine tople riječi dobrodošlice uputila je predsjednica radnog predsjedništva skupštine Sadeta Murić, kazavši da je Savez bh. udruženja u Švedskoj (BHRF) značajan u okupljanju bh. građana još od osnivanja 7. juna 1992. godine u Örebru te da djeluje preko tri decenije.

Sve delegate i goste na početku je pozdravio dosadašnji predsjednik Kenan Jašarspahić, poželivši dobrodošlicu i plodan rad svima na 32. redovnoj godišnjoj skupštini Saveza bh. udruženja u Švedskoj.

Skupština je razmatrala 16 tačaka obimnog dnevnog reda, među kojima su bile najvažnije Izvještaji o radu i Finansijski izvještaj za 2022. te Plan rada za 2023-2024. i Budžet za 2023. godinu, o kojima se vodila i kraća rasprava. Sve tačke su na kraju jednoglasno usvojene, kao i sastav novih radnih tijela.

U Izvještaju o radu i u diskusijama naglašen je značaj jačanja aktivnosti u Savezu bh. udruženja u Švedskoj i privlačenje djece i omladine, time i njihovih roditelja, odraslih i penzionera. Iznešen je podatak da je Savez 2012. godine, kada je obilježio 20. godišnjicu rada, imao 55 udruženja sa 10 486 članova, da bi 2022., deset godina kasnije, Savez imao 38 udruženja sa 7 145 članova – što govori o smanjivanju i broja bh. udruženja i broja članova u njima, ali i Savezu kao organizaciji, što je i logičan put razvoja Saveza, jer većina je zaposlena i ima manje vremena za aktivnosti u Savezu.

Kenan Jašarspahić

– Hvala svima na aktivnom doprinosu u dosadašnjem radu. Mi smo u godišnjim dokumentima kazali i napisali šta smo imali, naravno glavni zadatak je osnivanje novih udruženja, povećanje broja članova kroz bogaćenje sadržaja rada i podmlađivanje članstva. Kroz desetak godina aktivnog rada u Glavnom odboru i dva mandata kao predsjednik Saveza, shvatio sam da mladi žele da dobiju priliku da rade i rukovode, ali mi odrasli, da ne kažem stariji, često im ne dajemo tu priliku. Odziv na današnjoj skupštini, sa predstavnicima 16 od 38 udruženja, nije adekvatan, trebamo učiniti sve da nas bude više. Želim sve najbolje novom sazivu radnih tijela Saveza bh. udruženja u Švedskoj.

Iz diskusija

Elvedin Durović „BiH-S-04“: „Dolazim iz udruženja „BiH-S-04“ koje ima više od 400 aktivnih članova, pamtim iz tog perioda da je Savez imao više od 125 bh. udruženja sa brojem od preko 16.000 članova; danas vidimo da je taj broj od 38 udruženja sa 7 145 članova, trrebamo sve učiniti da se pojačaju sadržaji rada i članstvo. Mislim da su predstanici BiH ambasade trebali biti na skupštini“.

Azra Jelačić: „Održaćemo veoma značajnu digitalnu konferenciju 17. juna 2023. godine u organizaciji NBV-a, koja je prije svega namijenjena mladim roditeljima i njihovoj pripremi za rad s djecom u učenju bosanskog jezika. Pozivamo što veći broj subjekata da se uključe“.

Edin Glavaš: „Imat ćemo najesen razgovore s roditeljima po regijama, učestvovat će Odbor za školstvo.

Fikret Tufek: „Radimo monografiju „Savez 1992-2022.“ i dobro su došli dokumenti i fotografije iz bh. udruženja koje možete dostaviti kancelariji saveza u Norrköpingu.

Riječi zahvale, cvijeće i pokloni

Nakon što je Skupšina izabrala nove organe Saveza bh. udruženja u Švedskoj riječi zahvale upućene su posebno dosadašnjem predsjedniku Kenanu Jašarspahiću, za jako uspješno vođenje Saveza. U tom kontekstu Sadeta Murić je pročitala pismo zahvale BH-švedskog saveza žena Kenanu Jašarspahiću. Mnogima su uručene poklon knjige novinara i publiciste Branka Tomića, a BH-švedski savez žena je Kenanu Jašarspahiću i drugima uručio knjigu „Moja priča, dvadeset pet godina poslije“ u izdanju BHŠSŽ i podršku NBV. U podjeli poklona, cvijeća i priznanja učestvovali su: Kenan Jašarspahić, Nedžad Mulazimović, Sadeta Murić, Azra Jelačić, Fatima Veladžić, Almedina Sačić…

Prigodne zahvalnice s cvijećem dobili su i članovi prethodnog saziva Glavnog odbora Saveza bh. udruženja u Švedskoj: Jasmin Bajrić, Mirsad Klinac i Nazmija Konjević.

O svečanom raspoloženju, čestitkama, cvijeću i poklonima više na kraju teksta u posebnoj Foto-galeriji BHRF Press-a.

Renea Nimer, nova predsjednica Saveza

– Želim dobru suradnju sa svima i da bude još bolje. Nastavićemo tamo dokle smo došli, bila sam u Glavnom odboru i potpredsjednica Saveza. Suradnja među bh. udruženjima je najznačajnija. Savez će raditi na njegovanju najznačajnijih bh. tradicija i obilježavanju značajnih datuma, godišnjica i mjesta, kao Srebrenica i Prijedor. Savez je naša krovna bh. organizacija, trebamo učiniti sve da nas bude više: i udruženja i članova, a to možemo boljim i modernijim načinima rada. Važno je održati sve moguće veze i konekciju s domovinom BiH. Dvije su velike grupe članova u Savezu: oni koji su rođeni u BiH i prognani te djeca i omladina koji su rođeni u Švedskoj, oni imaju drukčiji pogled na svijet i sve trebamo učiniti da osluhnemo šta oni kažu, žele i hoće, da ih više uključimo u aktivnosti koje oni vole, jer nismo dovoljno u koraku s mladima. Jako bitna je i modernija web-stranica Saveza, da se na jedan „klik“ sve dobije o našim aktivnostima. Poruka je jasna: Zajedno smo jači, kazala je Renea Nimer.

Sastav novih organaSaveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj:

Glavni odbor: Renee Nimer, Melina Glavaš, Mirza Demirović, Amir Islamović, Adnan Mahmutović, Almedina Sačić, Ekrem Šehić, Meho Kapo i Azra Lokvančić.

Zamjenici: Jasmina Burzić,Elvira Ćelam i Ljutvo Kadrić.

Predsjednica:Renea Nimer

Nadzorni odbor: Smajo Murguz, Senad Hujić i Hamid Alić.

Kandidaciona komisija: Senadin Bečirbegović, Amra Uzunović i Muhamed Cerić.

Blagajnica: Jasmina Blekić.

Autorizovanirevizor: Rickard Nordiner (Crowe Tönnervik Revision AB).

BHRF Press

Related posts

Knjiga ‘Ne pucaj!’ Jovana Divjaka predstavljena u Frankfurtu

Dijaspora BiH Administrator

Njemačka: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo bh. državljanina u Duizburgu

Dijaspora BiH Administrator

Njemački festival pun stvaralaca bh. porijekla: Veliki uspjeh za Falaka, Dimića i Denić

Dijaspora BiH Administrator

Ozvaničen početak izgradnje nove džamije u Frankfurtu

Dijaspora BiH Administrator

Institut za istraživanje genocida Kanada: Marija Zakharova potvrđuje da rušitelji države BiH i dalje imaju zaštitu Rusije

Dijaspora BiH Administrator

Minhen: Premijera predstave „Hoću kući“ 14.6.2023.godine na sceni GASTEIG

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment