Izbori u BiH

CIK: U Brčko distriktu nešto više od 86.000 birača, njih 14.000 nije se opredijelilo za entitetsku biračku opciju

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 14.04.2022. godine razmatrala stanje Centralnog biračkog spiska za Brčko distrikt BiH za Opće izbore 2022. godine. Na dan, 04.04.2022. godine evidentirano je ukupno 86.238 birača, od čega je 29.036 sa opcijom glasanja prema entitetskom državljanstvu RS-a i 43.128 sa opcijom glasanja prema entitetskom državljanstvu FBiH. Sa aspekta entitetske pripadnosti (biračka opcija) za entitetsko državljanstvo nije se opredijelilo 14.074 birača ili 16,32% od ukupnog broja registrovanih birača. 

Birači koji žele da ostvare svoje biračko pravo na Općim izborima 2022. godine trebaju da se opredijele za biračku opciju prije krajnog roka predviđenog za zaključivanje Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine. 

Centralna izborna komisija BiH je obavijestila nadležne organe Brčko distrikta BiH odnosno Vladu Brčko distrikta BiH, Izbornu komisiju Brčko distrikta BiH i Odjel za javni registar Brčko distrikta BiH  da preduzmu sve aktivnosti kako bi se za 14.074 birača, na osnovu njihovog izjašnjenja o entitetskom državljanstvu, mogla odrediti biračka opcija. 

Na istoj sjednici, Centralna izborna komisija BiH je primila k znanju Informaciju o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2021. godinu sa izvorima finansiranja i Informaciju o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2021. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini izuzev općina: Ravno, Pale-FBiH,  Kotor Varoš, Višegrad i Istočni Stari Grad, koje nisu dostavile podatke. Ove informacije se nalaze web stranici www.izbori.ba zajedno sa finansijskim izvještajima 127 političkih stranaka. 

DIJASPORA BIH

Related posts

Ko nije uz Pokret za Državu protiv je BiH, dijaspora olovkom može odbraniti BiH

Dijaspora BiH Administrator

Predstavljen program rada Zijada Lugavića, kandidata za gradonačelnika Tuzle

Dijaspora BiH Administrator

Kajganić se proglasio nenadležnim za izborne prevare u RS!

Christian Schmidt nametnuo izmene Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH

Dijaspora BiH Administrator

CIK se posuo pepelom: SNSD dobio četvrtog delegata u Domu naroda PS BiH

Dijaspora BiH Administrator

CIK BiH odbacio svaku vrstu dezinformacija o navodnim “pripremama za izbornu krađu”

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment